Ditt lösenord

När du väljer lösenord för att logga i en staden-dator ska du använda minst åtta tecken: Blanda siffror, specialtecken, stora och små bokstäver. Använd aldrig å, ä, eller ö - det kan ge problem i självservice.

Du ska använda samma lösenord när du loggar in i självservice.

Första gången du loggar in i självservice måste det vara via en dator på arbetsplatsen (staden-dator).

Vårda ditt lösenord

Lösenord är ett skydd mot obehöriga användare men skyddar även dig mot misstankar om någon tar sig in i systemet eller om informationen manipuleras.

Skriv aldrig ner lösenordet och dela det aldrig med någon annan, ”låna” aldrig ut ditt lösenord!

Lösenord ska alltid knappas in – spara därför aldrig ett lösenord även om funktionen finns.

Att konstruera lösenord

Använd inte ett lösenord som till exempel är namnet på någon i familjen eller liknande.

Ett tips: Sätt ihop en mening som du lätt kommer ihåg, till exempel ”Jag och mina tre barn bor i ett rött hus”. Gör ett lösenord genom att använda begynnelsebokstaven i varje ord, gör om till siffra om det går, vilket ger ”J&m3bbi1rh”.

För att byta lösenord håller du nere Control och Alt och trycker sedan på Delete. Därefter väljer du Ändra lösenord.