Få koll på hela din pension

Göteborgs Stad har som första kommun ingått ett samarbete med minPension.se och ger dig möjlighet att via ditt inloggade staden-konto se dina sidor på www.minpension.se

Gör en prognos

Göteborgs Stad samarbetar med minPension.se för att du enkelt ska få en samlad bild av din pension. Gör en prognos och se din allmänna pension, din tjänstepension och ditt eventuella privata pensionssparande.

Undersökningar visar att den som gjort en pensionsprognos anser sig ha bättre koll på den egna pensionen.

Så fungerar minPension.se (film)

Direktinloggning till minpension.se

Genom att klicka på länken nedan loggas du in direkt till dina sidor på www.minpension.se. Detta har att göra med samarbetet mellan Göteborgs Stad och minPension.se, som ger dig som medarbetare möjligheten att logga in via vårt staden-konto.

Länk till minPension.se

Vad är minPension.se?

Pensionsportalen minPension.se är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Här kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser.

Portalen finns både som egen webbplats och som integrerad webb hos andra aktörer, till exempel på Pensionsmyndighetens inloggade sidor och på pensionsbolagens internetkontor.

För frågar om samarbetet med minPension.se kontakta Intraservice HR lön och pension, tel 031-368 68 00 (knappval 4).