Löneväxla till tjänstepension

Möjligheten att löneväxla till tjänstepension gäller från den 1 april 2020 för tillsvidareanställda medarbetare i Göteborgs Stads förvaltningar, som omfattas av pensionsavtalen PFA, KAP-KL och AKAP-KL, fram till dess att medarbetaren uppnår pensionsåldern enligt Lagen om anställningsskydd (2020-01-01).

Visstidsanställda medarbetare med månadslön och en anställning om minst ett år erbjuds också möjligheten.

Mer information om pensionsavtalen

Vad är löneväxling till tjänstepension?

Löneväxling innebär att du som medarbetare kan välja att varje månad spara en del av din lön före skatt till tjänstepension. Du får som lägst avsätta 200 kronor per månad och som högst 20 procent av din lön före skatt.

Hur anmäler jag att jag vill löneväxla till tjänstepension?

Anmälan sker via förmånsportalen och kan tidigast börja gälla från och med 1 april 2020. Du kan börja löneväxla när som helst under din anställning och löneväxlingen löper på tillsvidare till dess att du väljer att avsluta den. Du kan när som helst ändra ditt valda belopp för löneväxling via Förmånsportalen.

Hur sker överföringen till min tjänstepension?

Det belopp som du har valt att avsätta förs månadsvis över till Pensionsvalet. Pensionsvalet är en oberoende valcentral som tar hand om tjänstepensionsvalet för bland annat kommunanställda. Pensionsvalet förmedlar därefter beloppet till det försäkringsbolag som du har valt ska förvalta din tjänstepension. Via Pensionsvalet kan du även välja ett annat försäkringsbolag för just den del av din tjänstepension som du har löneväxlat för att på så vis få en större riskspridning.

Läs mer på: www.pensionsvalet.se

Vad ska jag tänka på om jag ska börja löneväxla?

Om du väljer att löneväxla till tjänstepension så är det viktigt att veta att både socialförsäkringssystemet och det allmänna pensionssystemet utgår från lön efter löneväxling. Över vissa lönenivåer påverkas inte ersättningar eller avgifter, men har man en lön som ligger under dessa nivåer så kan löneväxlingen påverka sådana ersättningar som sjukpenning, föräldrapenning och ersättning från arbetsskadeförsäkring. Det kan även påverka avsättningen till den allmänna pensionen.

  • Om du har en lön under 32 200 kronor efter löneväxlingen (2022 års nivå) minskar ersättningen från arbetsskadeförsäkringen och sjukpenningen.
  • Om du har en lön under 40 250 kronor efter löneväxlingen (2022 års nivå) minskar föräldrapenningen.
  • Om du har en lön under 47 748 kronor efter löneväxlingen (2022 års nivå) minskar avsättningen till din allmänna pension.
  • Ersättningar från arbetsgivarens avtalsförsäkringar, som du till exempel kan vara berättigad till om du varit sjuk en längre tid, kan också påverkas om du löneväxlar. Avtalsförsäkringar utbetalas utifrån din sjukpenninggrundande inkomst, som beräknas på din inkomst efter genomförd löneväxling.

Vad händer om jag slutar min anställning eller är borta från jobbet en längre tid?

Om du slutar din anställning i Göteborgs Stad så avslutas löneväxlingen automatiskt. Löneväxling görs enbart om det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om du är sjuk, föräldraledig eller tjänstledig längre tid än en månad så avslutas löneväxlingen. Du kan när som helst påbörja löneväxlingen när du är åter i tjänst. Om du är partiellt ledig så får du själv justera beloppet som du avsätter till tjänstepension om du så önskar. Det gör du via Förmånsportalen.

Mer som är bra att veta

Vid löneväxling till tjänstepension betalar Göteborgs Stad en särskild löneskatt och inga sociala avgifter som vid utbetalning av lön. Det uppstår då en positiv mellanskillnad som är beräknad till 6 procent efter avdrag för administrativa kostnader och förmedlingsavgifter. Denna mellanskillnad tillförs dig som medarbetare som ett tillägg till det belopp som du valt att löneväxla. Det innebär att om du har valt att avsätta 1 000 kronor så betalar Göteborgs Stad in 1 060 kronor till din tjänstepension.

Vid löneöversynen utgår arbetsgivaren från din lön före avdrag för löneväxling.

Vid beräkning av olika lönerelaterade tillägg och avdrag såsom till exempel semesterdagstillägg och sjukavdrag utgår beräkningen från din lön före avdrag för löneväxling. Även din ordinarie tjänstepension beräknas på din lön före avdrag för löneväxling.

Frågor

Vid frågor kontakta din närmaste chef eller HR-avdelningen på din förvaltning.