Ansökan kommunal tjänstepension

Ansökan via Förmånsportalen

Från och med 14 november 2019 kan man nu ansöka om som sin kommunala tjänstepension i Förmånsportalen. Ansökan gäller för tjänstepensionsdelarna Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och/eller en Förmånsbestämd ålderspension. Ansökningsblanketten är fortfarande aktuell, men i första hand så hänvisar vi till Förmånsportalen. Om du har en avgiftsbestämd ålderspension kontaktar du det försäkringsbolag som förvaltar ditt kapital för att ansöka om din tjänstepension. För mer information kring de olika delarna i din kommunala tjänstepension, se nedan.

Avgiftsbestämd ålderspension

Pension intjänad efter 1 januari 1998 har du själv fått välja förvaltare för (försäkringsbolag eller bank). Utbetalning av denna pension sker enligt överenskommelse med förvaltaren. Några månader innan 65-årsdagen skickar förvaltaren ett brev till dig där du kan anmäla hur och när du vill ta ut din pension.

Om du vill ta ut pensionen tidigare behöver du kontakta förvaltaren direkt. Är du osäker på vilken förvaltare du har så ring till Pensionsvalet, telefon 020-650 111 eller besök deras hemsida www.pensionsvalet.se

Läs mer hos KPA: Avgiftsbestämd ålderspension

Intjänad pensionsrätt (IPR)

Om du har en pension intjänad fram till 31 december 1997 behöver du lämna in en separat ansökan för den utbetalningen. Om ingen ansökan kommer in betalas den istället ut från 67 års ålder. Är du fortfarande anställd i Göteborgs Stad ska även din arbetsgivare skriva under ansökan. Vi vill ha din ansökan senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Om du redan påbörjat ett partiellt (delvis) uttag av pensionen och vill utöka till ett större eller helt uttag så måste du skicka in en ny ansökan. Ansökan skickar du till oss på pensionsenheten, adressuppgifter står på blanketten som du hittar uppe till höger på denna sida.

Läs mer hos KPA: Intjänad pensionsrätt 1997-12-31

Förmånsbestämd ålderspension (FÅP)

Om du haft en lön över 7,5 inkomstbasbelopp (år 2021 motsvarar det en månadslön på cirka 42 625 kronor) kan du även ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. För att ansöka om denna pension använd samma Ansökan som gäller för intjänad pensionsrätt.

Läs mer hos KPA: Förmånsbestämd ålderspension

Är du osäker om du har rätt till en intjänad pensionsrätt och/eller en förmånsbestämd ålderspension så kontakta pensionenheten.

Uttag

Pension betalas alltid ut för hel månad och från den första i månaden. Pensionen kan tas ut helt eller partiellt (delvis). Om du tar ut pensionen partiellt (delvis) måste du sänka sysselsättningsgraden i motsvarande grad. Pensionen kan tas ut på olika sätt vad gäller omfattning och utbetalningstid.

Omfattning
Helt uttag = du avgår helt från anställningen och tar ut pensionen till 100 procent. Partiellt uttag = du avgår helt eller delvis från anställningen och tar ut pensionen till viss del.

Utbetalningstid
Livsvarigt uttag = pensionen betalas ut tidigast från månaden du fyller 61 år och varje månad livet ut. Temporärt uttag = pensionen (gäller endast en viss del) betalas ut under en begränsad tid, tidigast från månaden du fyller 61 år och fram till 65 år. Det innebär att ett högre belopp utbetalas under en kortare period.

Vill du ta ut din pension före du fyllt 65 år begär du först en förhandsprognos för det datum du vill ha din pension. Ta kontakt med pensionsenheten på Intraservice.

Utbetalning

När din ansökan behandlats kommer du att få ett pensionsbrev hemskickat från din pensionshandläggare. Där finns information om vilka pensionsförmåner du har, pensionsbelopp, beaktad anställningstid, med mera.

Om du är anställd i Göteborgs Stad idag så kommer din pension att sättas in på samma konto dit din lön utbetalas. Om du redan avslutat din anställning i Göteborgs Stad, eller vill ha in pengarna på ett annat konto ska du kontakta Swedbank och anmäla detta. Detta kan också göras via webbtjänsten www.swedbank.se/kontoregister

Om inget konto är anmält kommer pensionen som en utbetalningsavi.

Övriga upplysningar

Den allmänna pensionen ansöker du om hos Pensionsmyndigheten. Telefon 0771-776776 eller via www.pensionsmyndigheten.se

Om du haft anställningar med pensionsrätt hos privata, statliga eller andra kommunala arbetsgivare måste du själv ta kontakt med det valda försäkringsbolaget eller banken, för att ansöka även där.