Din pension

Tjänstepension

Din arbetsgivare Göteborgs Stad betalar varje år in pengar till ett pensionssparande åt dig. Är du född fram till och med 1985 har du avtal KAP-KL med en avsättning på 4,5 procent av din lön till tjänstepensionen. Tjänar du över 7,5 inkomstbasbelopp (år 2021 motsvarar det en månadslön på cirka 42 625 kronor) kan det finnas rätt till ytterligare avsättning i form av förmånsbestämd ålderspension. I KAP-KL ingår också efterlevandepension som kan betalas ut till dina efterlevande vid dödsfall.

Är du född från och med 1986 har du avtal AKAP-KL med en avsättning på 4,5 procent upp till 7.5 inkomstbasbelopp och 30 procent avsättning på lönedelar över 7.5 inkomstbasbelopp. I AKAP-KL ingår ett familjeskydd som kan betalas ut till dina efterlevande vid dödsfall.

KAP-KL och AKAP-KL hanteras av den pensionsförvaltare (försäkringsbolag eller bank) du själv valt när du blev anställd inom kommun/landsting. Är du osäker på vilken förvaltare du valt kan du kontakta Pensionvalet på telefon 020-650 111.

Tjänstepensionen i Göteborgs Stad kan bestå av flera delar beroende på när du blivit anställd. Om du börjat din anställning före 1998 kan du också ha en Intjänad pensionsrätt, den tjänstepensionen gällde fram till 31 december 1997. Intraservice hanterar både den äldre delen Intjänad pensionsrätt samt om du tjänat in en Förmånsbestämd ålderspension.

Har du frågor om din tjänstepension är du välkommen att kontakta oss på Pensionsenheten, Intraservice.

Allmän pension

Allmän pension är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror på att du tjänar in mer pengar till din pension. Läs mer om allmän pension på www.pensionsmyndigheten.se