Din pension

Tjänstepension  ny överenskommelse från 1 januari 2023

Det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KR börjar gälla den 1 januari 2023. Den viktigaste förändringen i avtalet är att Göteborgs Stad betalar in mer pengar till din tjänstepension, vilket kommer att ha stor betydelse för din slutliga pension.

Inbetalningarna till tjänstepensionen i AKAP-KR höjs från 4,5 procent till 6 procent, upp till en månadslön motsvarande 44 375 kronor i 2022 års värde (7,5 inkomstbasbelopp). För månadslön över denna gräns höjs inbetalningarna från 30 procent till 31,5 procent.

Undantag från att omfattas av det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KR:

  • Anställda födda 1957 och tidigare kvarstår i nuvarande avtal KAP-KL
  • Anställd som har påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL
  • Anställda som har beviljats särskild avtalspension
  • Anställda som har beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning
  • Anställda som har ett pågående förmånsbestämt intjänande i KAP-KL. Ges möjlighet att välja att kvarstå i KAP-KL eller övergå till AKAP-KR med tilläggspremier

KAP-KL och AKAP-KL hanteras av den pensionsförvaltare (försäkringsbolag eller bank) du själv valt när du blev anställd inom kommun/landsting. Är du osäker på vilken förvaltare du valt kan du kontakta Pensionvalet på telefon 020-650 111.

Tjänstepensionen i Göteborgs Stad kan bestå av flera delar beroende på när du blivit anställd. Om du börjat din anställning före 1998 kan du också ha en Intjänad pensionsrätt, den tjänstepensionen gällde fram till 31 december 1997. Intraservice hanterar både den äldre delen Intjänad pensionsrätt samt om du tjänat in en Förmånsbestämd ålderspension.

Har du frågor om din tjänstepension är du välkommen att kontakta oss på Pensionsenheten, Intraservice.

Allmän pension

Allmän pension är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror på att du tjänar in mer pengar till din pension. Läs mer om allmän pension på www.pensionsmyndigheten.se