Om du blir övertalig på grund av arbetsbrist

Medarbetare som är förhandlade övertaliga, kommer att behöva byta arbete och till områden där det finns lediga arbeten. Här får du kortfattat beskrivet hur det går till.

Vid omställningen är målet

  • att din kompetens tas tillvara och matchas mot de områden i staden där det finns efterfrågan
  • att tiden du är övertalig och i omställning blir så kort som möjligt.

Sök jobb och delta aktivt

Du ska själv vara aktiv i omplaceringsarbetet och söka de jobb du har kvalifikationer för. Din chef behöver få reda på vilka arbeten du sökt så att hen skickar en företrädesanmälan till den chef som har ett ledigt arbete. Om du och din arbetsgivare arbetar tillsammans ökar möjligheten att ni snabbare hittar rätt jobb till dig.

Matchning mot din kompetens

Matchningen mot nytt arbete utgår från din kompetens, kvalifikationer och stadens behov. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda dig ett nytt skäligt arbete. Tackar du nej kan du bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Din förvaltning eller ditt bolag har kvar ansvaret för dig tills du fått en ny tillsvidareanställning.

Karriärcenter

Du kan få hjälp att hitta andra karriärvägar genom att träffa en coach från stadens karriärcenter. Du får hjälp att fokusera på din individuella utveckling och lediga arbeten inom Göteborgs Stad. Karriärcenter är en stödresurs för stadens medarbetare i frågor som rör kompetens, yrkesliv och karriärplanering.