Skaffa e-lönebesked

För att kunna se ditt e-lönebesked behöver du en e-legitimation. Med e-legitimationen går du sedan in på Swedbanks länk och loggar in. Där hittar du ditt lönebesked. Läs vidare för en mer utförlig beskrivning.

Är du anställd i någon av Göteborgs Stads förvaltningar uppmanas du skaffa elektroniskt lönebesked. För att logga in på webbplatsen behöver du e-legitimation från din bank. Observera att Nordea erbjuder även de som inte är kunder e-legitimation via en fil eller ett kort. (För kort tar banken en avgift).

Kund i Swedbank eller Nordea

Om du får din lön insatt till konto i Swedbank/Sparbank kan du välja att anmäla dig till Swedbanks internetbank och se ditt e-lönebesked där. Får du din lön insatt till konto i Nordea anmäler du dig i Nordeas internetbank.

Du som har Internetbank i Swedbank/Sparbanken
- Logga in på Internetbanken
- Sätt markören på ”Startsida” och välj ”Elektroniska dokument”
- Under rubriken "Information" hittar du ”Anmälan/Avanmälan e-lönebesked”.

Du som har Nordeas Internettjänst
- Logga in på Internetbanken. Observera att du måste ha tillvalet Betalningar.
- Sätt markören på ”Konton” och välj ”e-lönespecifikation”
- Anslut dig genom att välja ”Anmälan”, signera på vanligt sätt och klicka OK.

Av tekniska skäl kan du inte ladda ner din e-legitimation på jobbdatorn. Det ska du göra hemma.

E-lönebeskedet sparas i 18 månader

Ett e-lönebesked är information om din lön på Internet.
Beskedet innehåller samma uppgifter som lönespecifika-
tionen du idag får på papper. E-lönebeskedet sparas i 18 månader och är tillgängligt via Internet

Lönebeskeden på särskild webbplats

Det är Swedbank som administrerar stadens lönespecifikationer. Oavsett vilken bank du får din lön insatt på är det Swedbank som tillhandahåller lönebeskeden på nätet. Loggar du in här nedan kommer du till Swedbanks sida för mer information.
- Logga in på www.swedbank.se/edokument
- Inloggning gör du med hjälp av e-legitimation eller bank-id

Observera att du inte behöver göra en anmälan på sidan om du är anställd i Göteborgs Stad.