Ditt lönebesked

Du kan se din kommande löneutbetalning samt löneutbetalningar bakåt i tiden när du loggar in via Självservice på Personalingången. Du ser samma sak via P-mobile i din mobil, läs mer här

E-lönebesked

Om du förutom din lön och dina avdrag från arbetsgivaren vill se ytterligare uppgifter rekommenderar vi dig att logga in via länken till höger; e-dokument Swedbank.

Då får du också tillgång till

  • bankkontot som du valt för löneutbetalning 
  • den årliga kontrolluppgiften
  • din eventuella fackföreningsavgift 
  • eventuella försäkringar via ditt fackförbund.

Dessa uppgifter via Swedbank har du tillgång till även om din anställning är avslutad.

Gör kontoanmälan och lösa in avi digitalt

Du kan också välja att logga in på länken: Gör kontoanmälan för att anmäla ett konto dit din lön ska föras över från Swedbank. Här kan du också lösa in avi digitalt om du fått ersättning utbetalt via avi.

Frågor om lön och avdrag 

Har du frågor om din lön och om ditt lönebesked ska du i första hand vända dig till din chef. Gäller det avdrag till banker, fackförbund, försäkringsbolag eller intresseorganisationer med flera ska du kontakta dem.