Ditt lönesbesked

Göteborgs Stad postar inte lönespecifikationen hem till dig som är månadsavlönad. Att staden avskaffat papperslönespecifikationen är för att skona miljön och spara pengar.

Du uppmanas att skaffa elektroniskt lönebesked (e-lönebesked) på nätet för att få tillgång till den årliga kontrolluppgiften. Där kan du också se avdrag för exempelvis fackavgift. Hur du gör kan du läsa under länken här till höger.

Kolla lönen i självservice

Information om din lön hittar du på Personalingången genom att logga in på självservice för medarbetare. Under fliken "Min lön" hittar du Lönelista med uppgifter om din lön.

Frågor om lön och avdrag

Har du frågor om din lön och om ditt lönebesked ska du i första hand vända dig till din chef. Gäller det avdrag till banker, fackförbund, försäkringsbolag eller intresseorganisationer med flera ska du kontakta dem.

Om du ändrar adress

Varaktiga förändringar skriver du in i självservice. Om du inte har självservice vänder du dig till din chef. Tillfälliga adressändringar ska du anmäla till Posten.