Frivillig gruppförsäkring

Som anställd i Göteborgs Stad har du möjlighet att gå med i en gruppförsäkring. Det är ett prisvärt och bekvämt sätt att skydda dig och din familj vid sjukdom, olycksfall och dödsfall (Skandia avtal 3350 Göteborgs Stad).

Du behöver inte läkarundersöka dig, en enkel hälsodeklaration räcker. I vissa situationen behövs inte ens det, det räcker att du är fullt arbetsför. Det är möjligt genom att många delar på riskerna och därför får mer för pengarna.

Som nyanställd i Göteborgs Stad har du ett gratis försäkringsskydd i tre månader från anställningsdagen. Det enda kravet är att du är fullt arbetsför. Därefter måste du själv ansluta dig till försäkringen för att fortsätta att ha försäkringsskyddet.  Ansökan

Livförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas ut till förmånstagare vid dödsfall.

Sjukförsäkringen ger ersättning om den försäkrade blir sjukskriven till minst 25 procent. Försäkringen ger ersättning i maximalt fem år.

Trygghetskapitalförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas ut vid bestående nedsatt arbetsförmåga till minst 25 procent. Ersättning kan lämnas oavsett sjukdom och ger en ersättning till den som är ung och sjuk och som inte hunnit tjäna in någon bra pension.

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt och har ingen självrisk. Den ger ersättning för kostnader i samband med olycksfall samt ger ersättning vid invaliditet.

Barnförsäkring för olycksfall och sjukdom. Du betalar bara en premie oavsett hur många barn du har. Även barn till din make/maka, registrerade partner eller sambo omfattas.