Dina försäkringar på jobbet

Kopplat till din anställning har du så kallad avtalsförsäkringar. Du behöver inte vara med i en facklig organisation för att omfattas av försäkringarna. Här får du en kort presentation om vilka försäkringar som finns.
Till höger kan du klicka på länken och läsa mer om vad som gäller. Har du frågor kan du kontakta din chef eller personalavdelningen.

Sjukförsäkring (AGS-KL)

När du har varit sjuk i 90 dagar kan du få en kompletterande ersättning. Du som medarbetare söker själv ersättningen. Klicka på länken sjukdom efter 90 dagar  eller Anmäl sjukdom under Webbanmälan till höger.

Läs mer om AGS-KL på AFA Försäkrings hemsida: AGS-KL

Arbetsskadeförsäkring (TFA-KL)

När du har råkat ut för en arbetsskada kan du få ersättning för förlorade inkomster, sveda och värk, bestående men och vissa kostnader. Du som medarbetare söker själv ersättningen. Klicka på länken Anmäl arbetsskada under Blankett eller Anmäl arbetsskada under Webbanmälan till höger. Du kan även göra en webbanmälan i IT-stödet Stella. Efter nyår,1 januari 2022, byts stödet ut till IA för dig som arbetar i en förvaltning. Bolagen går succesivt över till IA under 2022.

Läs mer om TFA-KL på AFA Försäkrings hemsida: TFA-KL

Försäkring vid dödsfall (TGL-KL)

Försäkringen vid dödsfall kan ge ersättning till efterlevande. Ersättningen grundar sig på den avlidnes ålder och tjänstgöringsgrad samt vilka efterlevande som finns. Anmälan ska göras av efterlevande.

Mer information och blanketter finns att hämta på KPA Pensions hemsida: Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

När du har kommit in på KPAs hemsida skrollar du ner till avsnittet ”Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL".