Dina rättigheter och skyldigheter

Som anställd i Göteborgs Stad har du både rättigheter och skyldigheter. De flesta regleras i lagar och i avtal som kommunen har slutit med de fackliga organisationerna.

Som arbetstagare är du skyldig att utföra dina arbetsuppgifter. Anställningsavtalet innebär att du som arbetstagare ska följa säkerhets- och ordningsföreskrifter. Du ska följa arbetsmiljöregler och använda skyddsanordningar som finns för arbetet och på arbetsplatsen. 

Rapportera i lönesystemet

I Göteborgs Stad använder vi ett löne- och personalrapporteringssystem som heter Personec. Vi kallar det också självservice och det är den länken du ser till höger på Personalingångens startsida.

Personec bygger på att varje månadsavlönad medarbetare har ett fastställt arbetstidsschema och det är du själv som ansvarar för att rapportera in avvikelser.

Detta görs direkt via Personecs självservice. Här ansöker du i god tid om ledigheter, rapporterar sjukdom, övertid, registrerar flextid med mera.

Chef beviljar direkt i systemet och du har själv ansvar för att kontrollera att allt kommit med genom att löpande titta på din kommande lönelista.

Du ska alltid försäkra dig om att din ansökan om ledighet är tillstyrkt innan du går på ledigheten. Reseräkningar ska registreras månadsvis i Personec.

Du har ansvar för att snarast ta kontakt med din chef och rapportera om något verkar vara fel på din kommande eller utbetalda lön.

Då lönen utbetalas innan månaden är slut är den preliminär och kan behöva korrigeras i efterhand. Arbetsgivaren har andra skyldigheter mot dig som arbetstagare – inte minst att betala ut lön och se till att du kan ta del av anställningsförmåner.

Arbetsgivaren och din chef ansvarar för att du har en god arbetsmiljö.

Ytterligare rättigheter och skyldigheter gäller bland annat ledigheter, föräldraskap och studier.

Semester

Du har rätt till 25 semesterdagar fram till att du fyller 40. Därefter får du 31 dagar och vid 50 fyllda är du uppe i 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

Pension

Du som är anställd i Göteborgs Stad har ett grundskydd i form av bland annat ålderspension och efterlevandepension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas. Göteborgs Stad avsätter 4,5 procent av din lön till din pension från och med att du fyller 21.

Vill du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter kan du klicka på länken till höger på denna sida.