Att vara anställd

Som anställd i Göteborgs Stad har du rättigheter men också skyldigheter. Här hittar du information om vad som gäller för dig som medarbetare och vad du kan förvänta dig av arbetsgivaren. Här finns också information om försäkringar och pension.

Samverkan i Göteborgs Stad

De fackliga organisationerna och arbetsgivaren är överens om att samarbeta för att skapa ett bra arbetsklimat och för att utveckla verksamheterna. Facken och arbetsgivaren samarbetar i olika grupper där frågor om medbestämmande och arbetsmiljö behandlas.

Hela samverkansavtalet som gäller från 1 januari 2017 finns till höger på sidan under Läs mer.