Personalingången

Vanlig information

Självservice – HR-system

Gryaab, Räddningstjänsten, Spårvägen, ordförande

E-learning Personec

Starta här (för dig i förvaltning)

Starta här (för dig i bolag)

Övriga IT-stöd

Anmäl arbetsskada och tillbud 

Logga in i Stella via Självservice HR-system ovan.

Logga in här om du inte använder Självservice

----------------------------

Time Care Pool, gå via Självservice HR-system

Time Care Planering

Här kan du anmäla oegentligheter

Då får du lön

${loading}