Personalingången

Vanlig information

Självservice – HR-system

Kollektivtrafik, Trafikant, Buss, Ordföranden

Webbutbildning Personec

Övriga IT-stöd

Anmäl arbetsskada och tillbud 

Logga in via Självservice HR-system ovan.

----------------------------

Time Care Pool/Time Care Planering - Gå via Självservice HR-system

Här kan du anmäla oegentligheter

Då får du lön

${loading}