Rapporter och undersökningar

Universum

Göteborgs Stad använder sig av undersökningsföretaget Universum som gör årliga mätningar och rankingar av attraktiva arbetsgivare. Genom dem mäter vi vartannat år varvat studenter och young professionells inställning till jobb, företag och även Göteborgs Stad som arbetsgivare.

Rapporter 2021
Ingenjörer (pdf)
Young Professional Attraction index (pdf)
Randstad employer brand research  (pdf)
Sjuksköterskor (ppt)
Förskollärare (ppt)
Socionomer (ppt)
Lärare (ppt)

Rapporter 2020
Teknik, civilingenjörer (ppt)
Sjuksköterskor (ppt)
Lärare, förskollärare (ppt)
Ekonomer (ppt)
Socionomer (ppt)

Rapporter 2019
Rapport, förskollärare/lärare (ppt)
Rapport, sjuksköterskor (ppt)
Rapport, socionomer (ppt)
Rapport, teknik (högskoleingenjörer) (ppt)

Ungdomsbarometern

Ungdomsbarometern följer upp vår attraktivitet som arbetsgivare. Undersökningen görs vartannat år bland unga mellan 15 och 35 år i Västsverige.

Gymnasierapporten, 2018 (pdf)
Högskolerapporten, 2018 (pdf)
Samhälle och politik, 2018 (pdf)

Randstad Employer branding research

Randstad Employer branding researchs undersökning mäter och återspeglar attraktiviteten hos landets 150 största arbetsgivare.

Employer branding Göteborg 2019 (pdf)

Employer branding 2018 (pdf)

Academic Work

Young Professional Attraction Index – YPAI. Undersökningen YPAI genomförs i samarbete med Kantar Sifo och syftar till att hjälpa arbetsgivare förstå vad morgondagens arbetskraft, Young professionals, värderar vid valet av arbetsplats.

Young Professional Attraction Index 2019