Nätverk för employer branding

Nätverket består av medarbetare från både HR och kommunikation från förvaltningar och bolag. I nätverket ingår representanter från olika verksamhetsområden och employer branding-initiativ. Nätverket samordnas av utvecklingsledare inom employer branding, Hanna Wedin och Eva Svensson, Intraservice. Syftet med nätverket är att stärka samordningen av employer branding för hela Göteborgs Stad

Kontaktinformation

Vill du veta mer, kontakta:

utvecklingsledare employer branding