Personalingången

Verktygslåda för employer branding

Konceptet Du är Göteborg är berättelsen om hur du, jag, vi skapar Göteborg tillsammans. Med berättelser om hur vi varje dag arbetar för en hållbar vardag kan vi attrahera nya medarbetare. När vi berättar hur våra medarbetare gör skillnad bygger vi intern stolthet. Med ett samlat uttryck skapar vi igenkänning och kännedom om vår bredd och våra möjligheter som arbetsgivare. Konceptet används av hela Göteborgs Stad. Bolag och särprofilerade verksamheter använder framförallt budskapen och berättelserna i sitt arbete med employer branding. Konceptet följer Göteborgs stads grafiska profil med bilagor.

Du är Göteborg.

Här läser du mer om
tankarna bakom konceptet.

Budskap och texter

​Här hittar du budskapen du använder i inlägg i sociala medier, i annonser eller i annan kommunikation.

Sociala medier

​Här finns mallar och instruktioner för att skapa inlägg i sociala medier med film, foto eller bildspel.

Printannons

Ska du annonsera i en papperstidning?
Här bokar du annons via Time Cut och ser exempel på färdiga annonser.

Kampanj

Här ser du hur staden kan se ut när arbetsgivarvarumärket kommuniceras i till exempel i större kampanjer.

Verktyg introduktion

Ska du introducera en ny medarbetare?
Här hittar du filmer och mallar som stöttar dig i det arbetet. 

${loading}