Aktiviteter 2022

Här får du en överblick kring stadens marknadsföringsaktiviteter.

Aktiviteter 2022 (xls)

Frågor eller anmälan kring aktivitetsplanen, kontakta Hanna Wedin eller Eva Svensson.