Arbetsgivarerbjudandet

Arbetsgivarerbjudande eller som det ibland uttrycks: EVP (Employer Value Proposition) är en uppsättning av erbjudanden, associationer och uppfattningar som en arbetsgivare vill förknippas med för att attrahera rätt medarbetare. Förhållningssätten är ett gemensamt synsätt på och utfästelse till göteborgarna om hur vi ska arbeta tillsammans för dem.