Personalingången

Vanlig information

 • Rådgivningsmejl för HR-specialister

  Hit kan du vända dig för tolkning och tillämpning av lagar, avtal, personalpolitiska styrdokument och riktlinjer. Det är viktigt att du innan uttömt alla möjligheter på din HR-avdelning och försökt lösa frågan. Använd instruktionen nedan då du sänder in en fråga. Som medarbetare ska du inte använda rådgivningsmejlen utan vända dig till din chef eller HR-avdelning.

  Instruktion

  Mejla din fråga

 • HR-processer

  Här klickar du dig in till processkartorna. Det finns idag elva gemensamma arbetssätt (processer) inom HR-området.

  Stadens gemensamma HR-processer


  Har du förbättringsförslag eller synpunkter på processerna, klicka här

 • Omställnings-funktionen

  Råd och stöd vid omställning vid förändrad verksamhet och eventuell övertalighet. Kontakt för frågor som rör Omställningsfonden och avtalet KOM-KR. Kontakta Omställnings-funktionen för bedömning vid avslut av rehabilitering mot ordinarie arbete och fortsatt stöd i omplaceringsutredning.

  Formulera din fråga till rådgivningsmejlen så här:
  -Kort bakgrund till ärendet.
  -Vilken specifik fråga gäller rådgivningen?
  -Vilken bedömning gör ni på HR-avdelningen? Hur avser ni att agera?

  Glöm inte att avidentifiera ditt mejl. Skicka inte personnummer, namn på medarbetaren eller några andra personuppgifter.

  Mejla Omställningsfunktionen

 • Samverkan Göteborg

  Här hittar du information om kollektivavtalet Samverkan Göteborg samt olika stödmaterial.

  Samverkansavtalet samt stöddokument.

 • Rekvirering av nystartsjobb

  Här får du information om hur du rekvirerar och erhåller pengar till din förvaltning.

  Rekvirering av nystartsjobb

 • Support HR

  Du når supporten på mejladress: support.intraservice@intraservice.goteborg.se
  eller telefon: 031- 368 68 00.

  Mer info om support

 • Nyhetsbrevet HR i staden

  HR i staden (tidigare PS) är nyhetsbrevet till stadens personalspecialister. Här hittar du tidigare utgivna nummer. 

  Länk till HR i staden-arkivet

 • Employer branding

  Här får du råd och stöd i ditt arbete med stadens arbetsgivarvarumärke.

  Till sidan Employer branding

   

Självservice – HR-system

Kollektivtrafik Trafikant Buss, Räddningstjänsten, Ordföranden

${loading}