Sista inlämningsdag för underlag till lön

När du upptäcker felaktigheter på en utbetald lön ska ärendet skickas in löpande. Det blir då ett jämnare flöde av rättelser och din medarbetare ser snabbare sin rätta lön.

Från 1 april 2020 gäller att samtliga rättningar ska vara enheten lön och pension tillhanda senast klockan 12 dagen före Personec stänger.

Du skickar ärendet via Intraservice löns e-tjänst som du hittar på Serviceportalen eller på startsidan i Personec. Manual finner du via hjälpfliken i Personec.

Varje ärende ska bara innehålla uppgifter om en medarbetare per underlag.

Extrautbetalningar

Från 1 april 2020 ska summan för extrautbetalning överstiga 3 000 kronor brutto. Rättelse till extrautbetalning ska vara oss tillhanda senast klockan 12 sista inrapporteringsdag inför extrautbetalning.

Extrautbetalningar skickar du in till enheten lön och pension via e-tjänsten, som du hittar på Serviceportalen eller på startsidan Personec. Manual finner du via hjälpfliken i Personec.

Rättning av lön

Samtliga rättningar såsom felaktig frånvaro, för sent beviljade timmar eller sent beviljad/avslutad anställning ska vara enheten lön och pension tillhanda innan klockan 12 dagen före Personec stänger för att garantera att det kommer med på nästkommande lön.

Om ärendet kräver det ska allt vara beviljat och klart i Personec innan enheten lön och pension kan hantera ärendet.

Övriga uppdrag

Övriga underlag såsom uppdrag (kostlistor, tillägg och avdrag med mera), omvandling av semesterdag eller frivillig skatt ska vara enheten lön och pension tillhanda senast den 11:e i månaden. Om den 11:e infaller på en helg är det närmaste vardag före som gäller. Undantag är december då material ska vara inlämnat senast den 6:e i månaden.

Arvoden

Tänk på att uppdraget måste vara utfört för att utbetalning ska göras och att arvoden inte utbetalas på extrautbetalning.

Uppdragsanställningar läggs upp på er förvaltning. Manual finner du via hjälpfliken i Personec. För utbetalning av arvode skickas ärende in via e-tjänsten som du hittar på Serviceportalen eller på startsidan Personec.

Retro

Retro utbetalas endast till huvudutbetalning. Enheten lön och pension räknar inte retro manuellt till extrautbetalning.