Samverkan Göteborg

På den här sidan hittar du information om kollektivavtalet Samverkan Göteborg samt stöd- och utbildningsmaterial kopplat till avtalet.

Samverkansavtalet
Stöddokument
Utbildningsmaterial
Stödmaterial – utveckla APT

Samverkansavtalet

Samverkan Göteborg är ett lokalt kollektivavtal igenom vilket formella rättigheter och skyldigheter enligt medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen hanteras. Här finner du avtalet i sin helhet.

Samverkansavtalet (pdf)


Stöddokument

Till Samverkan Göteborg finns flera dokument som stöd såsom en mall för kallelse/dagordning för ett FSG- eller LSG-sammanträde, stöddokument kopplat till att samverkansgruppen är tillika skyddskommitté utifrån arbetsmiljölagen, stöddokument för SSG inom grundskolan och förskolan samt stöddokument för uppföljning och utveckling av samverkan.

Kallelse och dagordning
Samverkansgrupp som skyddskommitté
Samverkansgrupper
Tolkning och tillämpning av SSG inom grundskola och förskola 
Uppföljning och utveckling 
Tolkning och tillämpning Särskild samverkansgrupp SSG – förtydligande (2021)

Utbildningsmaterial

Det finns även två powerpointpresentationer om samverkansavtalet; dels ett längre studiematerial för en mer fördjupad utbildning, dels ett kortare material för kortare utbildningar och information.

Fördjupat studiematerial (ppt)
Kortare material för information och utbildning (ppt)

Stödmaterial – utveckla APT

Med utgångspunkt i

  • vårt uppdrag och våra förhållningssätt​
  • vår organisation och vårt samverkanssystem​
  • ledarskap och medarbetarskap​
  • dialogen som redskap​

fokuserar stödmaterialet på arbetsplatsträffen, som ett viktigt forum för att driva och utveckla verksamheten vid den egna enheten.​

Stödmaterialet är tänkt att användas utifrån lokala förutsättningar, i sin helhet eller valda delar – allt utifrån verksamhetens uppdrag och behov​.

Vår arbetsplats och arbetsplatsträff –  bakgrund, föriutsättningar och handledning (ppt)

APT – vad och varför? (ppt) 
Att göra APT tillgängligt och angeläget (ppt) 

Skapa delaktighet och engagemang på APT (ppt)
Vår arbetsplats och arbetsplatsträff (ppt)

Hälso- och arbetsmiljöarbete på APT (ppt) 
Löneöversyn och bedömningskriterier på APT (ppt)