Samverkan Göteborg

Samverkansavtalet 2017 (pdf)

Stöddokument

Kallelse och dagordning

Samverkansgrupp som skyddskommitté (med lagstöd)

Samverkansgrupp som skyddskommitté

Samverkansgrupper

Tolkning och tillämpning

Uppföljning och utveckling

Utbildning

Fördjupat studiematerial (ppt)

Kortare material för information och utbildning (ppt)