Göteborgs Stads medarbetarenkät

Därför har Göteborgs Stad en medarbetarenkät

Medarbetarenkäten ska ge kunskap om hur medarbetaren upplever sitt uppdrag, sin arbetsplats och uppfattar Göteborgs Stad som arbetsgivare. Resultatet från medarbetarenkäten är ett underlag för dialog och analys på arbetsplatsen. Med hjälp av resultatet ska chefer och medarbetare utveckla och förbättra organisation, arbetsmiljö samt ledar- och medarbetarskap för att ge göteborgarna en verksamhet av hög kvalitet.

Medarbetarenkäten 2021
Stadens medarbetarenkät 2021 genomförs från och med söndagen den 21 november till och med söndagen den 12 december. Förvaltningar och deltagande bolag får tillgång till sitt resultat i början av februari.

Från och med i mitten av februari finns delar av resultatet tillgängligt på stadens sida för enkätundersökningar. 

Medarbetarenkäten 2021 kommer att vara mindre omfattande än 2020. Enkäten innehåller HME-frågorna (Hållbart MedarbetarEngagemang), det vill säga frågeområdena Motivation, Ledarskap samt Styrning. Den innehåller även frågeområdena Lön – kriterier och motivering, Inflytande – över det egna arbetet samt frågorna om Hot & våld, kränkningar och trakasserier. Frågorna om covid-19 utgår och ersätts med tre frågor som handlar om tystnadskultur.

Länk till medarbetarenkätformulär 2021 (pdf)

Enkätsida för stadens enkätundersökningar:

www.enkater.goteborg.se

Enkätleverantör
Leverantör av medarbetarenkäten 2021 är liksom förra året CMA Research/Origo Group.

Chefsenkäten
Chefsenkäten 2021 har samma upplägg som medarbetarenkäten 2021.

Guide för medarbetarenkäten 2020
I länken nedan finns en guide för att arbeta med resultatet från medarbetarenkäten 2020. Guiden ger förslag på hur du kan arbeta med enkätresultatet.

Guide medarbetarenkät 2020 (pdf)

Exempel på bildspel för resultatpresentation
I länken nedan finns exempel på bildspel för presentation av resultatet för medarbetar- och chefsenkäten 2020.

Exempel mall redovisning (ppt)

Frågor
Har du frågor om medarbetar- och chefsenkäten kan du vända dig till kontaktpersonen på din förvaltning eller ditt bolag.