Medarbetare med skyddade personuppgifter

Har du medarbetare med skyddade personuppgifter finns det ett antal saker du ska tänka på. Men medarbetaren är också skyldig att informera dig.

Om någon av dina medarbetare har beslut från Skattemyndigheten om skyddade personuppgifter ska denna meddela dig så att uppgifterna blir rätt hanterade i stadens olika system.

Medarbetaren ska informera dig om vilket namn som ska registreras i lönesystemet och i andra system som visar namnuppgifter.

Ska medarbetaren ha e-postadress ska namnuppgifterna baseras på det namn som registrerats i lönesystemet. Ska medarbetaren ha ett SITHS-kort baseras detta på personuppgifter från Skattemyndigheten.

Är din medarbetare också beslutsfattare kan det innebära konsekvenser i en offentlig verksamhet. Detta bör du ha en dialog med din medarbetare om.

Staden-kontot skapas utifrån namnet som finns hos Skattemyndigheten (tre första bokstäverna i förnamnet och efternamnet samt födelsemånad och dag, till exempel ANNSVE0211 = anna svensson 0211).

Medarbetaren bör ha ett bankkonto för att lönen ska kunna skickas på ett korrekt och säkert sätt.