LAS och Allmänna bestämmelser

Här finner du övergripande information om Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). Vid frågor som rör dina medarbetare kontakta din personalfunktion. Du hittar informationen via navigatorn till vänster på denna sida.