Stängt i Personec

Stängt och öppet för rapportering

Se instruktioner för hur du använder filerna längre ner.

Lägg in stängningsdagar 2022 i din egen kalender.

Lägg in öppningsdagar 2022 i din egen kalender.

Lägg in stängningsdagar för ekonomrollen i din egen kalender.


 2021


Stänger kl 16  Öppnar kl 8
18 oktober 23 oktober
16 november 22 november
13 december 17 december
2022
18 januari  24 januari
15 februari 21 februari
15 mars 21 mars
13 april 22 april
17 maj 23 maj
14 juni 20 juni
18 juli 22 juli
16 augusti 22 augusti
16 september 22 september
18 oktober 24 oktober
15 november 21 november
13 december 19 december

Så lägger du in datumen i din egen kalender

Högerklicka på länken och välj Spara länk som. Välj var du vill spara filen.


Välj var du vill spara filen. Byt namn så att filen slutar på .ics istället för .txt:


Leta upp filen på din dator och öppna den. Klicka på Ja om du ser denna dialogruta.


En mötesbokning öppnas. Klicka på Spara och stäng. Nu finns stängningsdagarna i din egen kalender.