Personalingången

Vanlig information

 • HR-processer

  Här klickar du dig in till processkartorna. Det finns idag tolv gemensamma arbetssätt (processer) inom HR-området.

  Länk till stadens gemensamma HR-processer


  Har du förbättringsförslag eller synpunkter på processerna, klicka här

 • Medarbetarenkäten

  Här får du aktuell information om medarbetarenkäten.

 • LAS och Allmänna bestämmelser

  Här hittar du information om Lagen om anställningsskydd (LAS) och Allmänna bestämmelser (AB).

  Länk till LAS och AB 

 • Support

  Du når supporten på mejladress: support.intraservice@intraservice.goteborg.se
  eller telefon: 031- 368 68 00.

  Mer info om support

 • Utveckling och utbildning

  På sidorna Utveckling och utbildning hittar du information om olika utvecklingssinsatser för medarbetare och chefer samt info om CLU och Karriärcenter bland annat.

 • Internkontroller i Personec

  Här hittar du handledning för att säkerställa god intern kontroll i arbetet med Personec.

  Kontroller alla behörigheter

  Manuella kontroller Personec (pdf)

   

 • Samverkan Göteborg

 • Intresseanmälan för jobb inom förskola och grundskola

  Här kommer du som är tillsvidareanställd chef i en stadsdelsförvaltning att kunna söka lediga jobb inom de nya förskole- och grundskoleförvaltningarna.

  Inga lediga jobb för tillfället.

 • Heltidsavtal

  Här kan du läsa presentationen av stadens heltidsavtal samt i själva avtalen med bilagda tillämpningsanvisningar.

  Till sidan
   

Självservice – HR-system

Gryaab, Räddningstjänsten, Spårvägen

Complementary Content
${loading}