Löneadministration

Arbetssättet i processen ska kvalitetssäkra att stadens medarbetare får rätt lön utbetald i rätt tid.

Länk till processen Löneadministration