Om du får oväntat besök av skadedjur

Om din verksamhet får oönskat besök av råttor eller andra skadedjur skiljer rutinerna beroende på om din verksamhet finns i Göteborgs Stads egna lokaler eller hos en extern hyresvärd.

Om du upptäcker skadedjur
Oavsett vilken hyresvärd du har, anmäl alla skadedjursangrepp till Lokalförvaltningen. Anmälan kan göras via webb, intranat.goteborg.se/lokaleristaden, eller via telefon: 031-365 03 65.
Obs! Använd inte webbanmälan om ditt ärende är akut.

Åtgärder och återkoppling
Efter att Lokalförvaltningen har gjort en första bedömning åtgärdas angreppet direkt eller planeras in beroende på hur akut det är.
Vid behov kommer Anticimex att kallas in.
För planerade åtgärder tar Lokalförvaltningen kontakt med din verksamhet så snart som möjligt för att komma överens om en tid för sanering.

Den som är upplagd som kontaktperson på en fastighet får automatisk återkoppling via e-post. Kontakta kundtjänst om du vill kontrollera eller ändra vilka som är kontaktpersoner.
Om Anticimex åtgärdar problemet kommer de också att återkoppla åtgärder till den som har felanmält.

Förebygg — sluta mata
Det är lätt att förebygga för att undvika objudna gäster. Knepet är att sluta duka till fest med rester, fågelmat och sopor.

 • Förvara matleveranser oåtkomligt.
 • Sopor som inte kan läggas i eller får plats i säkra sopkärl utomhus ska förvaras väl förslutet inomhus fram till tömning.
 • Lämna aldrig matrester åtkomligt, särskilt inte utomhus. Det kan vara smulor från ett kexpaket i en barnvagn på förskolor eller fikarester på uteplatser vid äldreboendet.
 • Be anhöriga ta bort medhavd mat från barnvagnar, cykelkärror etc. eller förvara medhavd mat väl försluten.
 • Undvik att mata fåglar med talgbollar, fröer och liknande på gårdarna.

Kontakta alltid verksamhetens personal om du ser skadedjur i fastigheten!

Vart vänder jag mig med mina frågor?
Om du får problem i ett ärende eller har frågor om vad som händer ring kundtjänst: 031-365 03 65.

All skadedjursbekämpning i Lokalförvaltningens lokaler ska gå genom Lokalförvaltningens felanmälan.
Beställer verksamheten en åtgärd direkt från Anticimex faller kostnaden på verksamheten.

Hur fungerar det med en extern hyresvärd?
Hyresvärden har precis som Lokalförvaltningen ansvar för att utreda och åtgärda problem med skadedjur.
All skadedjursbekämpning i Lokalförvaltningens lokaler ska gå genom Lokalförvaltningens felanmälan.
Du anmäler angrepp till Lokalförvaltningens kundtjänst på: 031-365 03 65.
Lokalförvaltningens kundmottagning ber sedan hyresvärden att ta kontakt med kontaktpersonen för fastigheten.

Tips på vägen

Skötsel av odlingar och trädgårdskomposter
Odlingar, komposter eller buskage är jättebra, så länge dessa sköts.
Här kommer några tips för att undvika att de drar till sig skadedjur.

 • Se till att komposten är råttsäkrad med invändigt nät och lock (för hjälp med placering och utformning, kontakta kundservice).
 • Lägg endast trädgårdsavfall i komposten. Matrester drar till sig skadedjur.
 • Sköt verksamhetens odlingar och växthus genom att kontinuerligt plocka undan fallfrukt och mogna grönsaker. En välskött odling lockar inte till sig skadedjur.
 • Buskage utmed husfasader kan locka till sig råttor. Se därför till att de är rena från eventuella matrester.
  Vid behov kanske buskarna behöver stammas upp. Om du ändå ser råttor, kontakta Lokalförvaltningen.

  Tack för att du hjälper till!

skadedjursinformation.pdf

Kontaktinformation

Vill du veta mer, kontakta:

Markingenjör - specialist