Exempel på pergola över sandlåda vid Melongatans förskola. Foto: Freja Elmsjö

Åtgärder för mer skugga på förskolegårdar

Målet är att 260 förskolor ska få bättre skydd mot solstrålar på sina skolgårdar. 2020 får de 40 förskolegårdar med störst behov av åtgärder hjälp, som innebär mer skugga för barn och pedagoger.

På grund av att budgeten för åtgärderna har halverats, har även takten på åtgärder bromsats. Totalt har 260 förskolor behov att få mer skugga på skolgårdarna. I år prioriteras de skolgårdar som har föreläggande från miljöförvaltningen och där lokalförvaltningens specialister pekat ut störst behov.

Nu är de första förskolorna åtgärdade. Till hösten har 40 förskolor fått solskydd. Just nu (läs juli 2020) jobbar vi för fullt med beställningarna av 120 stycken åtgärder till 2021. 

Tre olika åtgärder kan göra förskolornas gårdar mer beskuggade:

  • Att bygga en eller flera pergolor med klätterväxter som skapar ett grönt uterum.
  • Att sätta upp solsegel.
  • Att plantera fler träd med större stamomfång som drivits upp på plantskola och som snabbare kan ge skugga med sin krona. Planteringen sker till hösten, för att undvika att träden skadas av eventuell torka i sommar.

Med åtgärderna ökar förskolans möjligheter att leka, vila eller fika i beskuggat område.

Beställ som kunduppdrag

Åtgärder utöver ovanstående, kan beställas som kunduppdrag av lokalförvaltningen. Förskolor som önskar tidigarelägga åtgärder för att beskugga delar av sin skolgård, kan även de beställa solskydd som kunduppdrag.

Mer information

Här kan du läsa åtgärdsplanen för solskyddade utemiljöer på förskolor

Åtgärdsplan för solskyddade utemiljöer på förskolor_NJANB8PLM8.docx

Kontaktinformation

Vill du veta mer, kontakta:

markingenjör - specialist utemiljö vid lokalförvaltningen