Hållbara och pedagogiska utemiljöer

Lokalförvaltningens mål är att utemiljöerna på förskolor och skolor samt vid olika boenden i staden ska vara inspirerande och inbjudande samt bidra till ett mer hållbart Göteborg. Nu har det kommit uppdaterat material hur vi ska uppnå detta.

Lokalförvaltningen verkar för att vilja skapa och restaurera fungerande ekosystem, öka den biologiska mångfalden, minska antalet hårdgjorda ytor, skapa gröna tak och väggar, separera dagvatten där det är möjligt, plantera träd och buskar samt skapa solskyddade miljöer. Vi strävar också efter att skapa giftfria utemiljöer och ett led i det är att fasa ut olika material från uteplatserna. 

Få en inblick i lokalförvaltningens arbete och få tips hur ni kan bidra till en mer trivsam utemiljö genom att ladda ner den broschyr som rör er verksamhet.

Hållbara gårdar för stadens fsk och skolor .pdf

Skapa hållbara inbjudande uteplatser.pdf