Individuell anpassning i enskild lägenhet i boende med särskild service (BmSS)

Här hittar du information om hur verksamheten kan ansöka om finansiering av individuella anpassningar i lägenhet i BmSS-boenden.

Göteborgs Stad har skyldighet att erbjuda stöd och service till särskilda boenden för funktionshindrade. Lokalförvaltningen har därför skapat en rutin för verksamheten att ansöka om finansiering av individuella anpassningar i lägenhet i BmSS-boenden.

Rutinen följer kunduppdragsprocessen och ansökan kan göras av ansvarig chef enligt delegationsbeslut inom förvaltningen för funktionsstöd. Om finansieringen erhålles av lokalförvaltningen, medför det att lokalförvaltningen ansvarar för att åtgärderna genomförs och att det är lokalförvaltningen som ingår avtal med entreprenörerna. Ansökan sker till lokalförvaltningens kundmottagning som ett kunduppdrag.

Har du funderingar kring hur du söker finansiering av Individuella anpassningar i lägenhet i BmSS, och under vilka förutsättningar finansieringen kan beviljas, framgår det av följande rutin.

Mall för intyg individuella anpassningar i lägenhet i BmSS
Mall för exempel av utprovningsprotokoll

Kontaktinformation

För frågor eller mer information vänligen kontakta:

031- 365 01 89, 031- 365 03 04, 031- 365 01 87