Lokaler i staden

Tillgänglighet

På den här sidan kan du läsa om arbetet som lokalförvaltningen gör för att skapa tillgängliga och inkluderande miljöer.

Enkelt avhjälpta hinder

Projektet handlar om att inventera och åtgärda enkelt avhjälpta hinder i våra fastigheter.

Individuell anpassning

Här finner du vår rutin för verksamheter att ansöka om finansiering av individuella anpassningar i lägenhet i BmSS-boenden.

${loading}