Lokaler i staden

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Ett väl fungerande brandskyddsarbete är en viktig del i skyddet av liv, egendom och miljö. I Göteborgs Stad ska alla fastighetsägare och nyttjanderättshavare bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Har du frågor? Kontakta oss på sakerhet@lf.goteborg.se

Arbetspärm SBA

Här hittar du lokalförvaltningens nya arbetspärm för systematiskt brandskyddsarbete. Pärmen består av två delar: en ifyllnadsdel med färdiga mallar att fylla i och en del med förklaringar och exempel.

Pärmen är ett stöd till dig som bedriver verksamhet i våra lokaler.

Frågor & svar om SBA

Här svarar vi på dina frågor om systematiskt brandskyddsarbete. Här finns även länkar för dig som vill läsa mer om brand- och utrymningssäkerhet.

Kontaktpersoner SDF / UBF / SRF

Här hittar du kontaktuppgifter till utvecklingsledare säkerhet eller motsvarande i din förvaltning. Har du verksamhetsspecifika frågor är det i första hand dessa personer som du kontaktar.

 

Sidansvarig: Leif Nilsson

Lokalförvaltningens SBA

Som fastighetsägare har vi ett ansvar för att våra byggnader har ett fungerande brandskydd.

Nyheter

Har du någon synpunkt du vill föra fram är du välkommen att maila sakerhet@lf.goteborg.se

Har du frågor om systematiskt brandskyddsarbete? Det finns en sida med frågor & svar. Klicka här!

${loading}