Skyddsrum

Lokalförvaltningen förvaltar cirka 250 av de drygt 4 500 skyddsrum som finns i Göteborg.

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser. 

Ska kunna tas i drift inom 48 timmar

I fredstid kan skyddsrummen användas som exempelvis förråd, cykelrum eller andra användningsområden som inte hindrar möjligheten att ta skyddsrummet i drift. När en order kommer att skyddsrummet behöver användas, i händelse av höjd beredskap eller krig, så ska det ställas i ordning inom 48 timmar så att det kan användas av skyddssökande. 

Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner för att tömma skyddsrummet och se till att till exempel vattenkärl och toalettkärl kommer på plats.

Som förberedelse kan ni som verksamhet redan nu se över vad ni använder skyddsrummet till och förbereda för att underlätta att ta det i drift. 

I instruktionen Skyddsrum SR 15 kan ni läsa mer om vad som krävs för att ställa i ordning ett skyddsrum.

Skyddsrum i drift är öppna för alla

Alla aktiva skyddsrum kommer att vara tillgängliga för allmänheten om de tas i drift på grund av höjd beredskap eller krig. Det betyder att även om ett skyddsrum idag är låst för allmänheten, ska det öppnas upp för alla om det tas i drift.

Hitta närmsta skyddsrum 

Vid fara under höjd beredskap eller krig ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast. Det närmaste skyddsrummet hittar du på MSB:s skyddsrumskarta, eller leta efter skylten som är orange fyrkant med blå triangel på och texten SKYDDSRUM. Ett skyddsrum som inte är aktivt är överkryssat på skyddsrumskartan. 

Regeringen beslutar om höjd beredskap

Det är regeringen som tar beslut om höjd beredskap. Information om höjd beredskap får du genom radio och TV. Sveriges Radio P4 är beredskapskanal och ska snabbt kunna nå ut med viktig information till allmänheten vid kriser och höjd beredskap. Mer information kring gällande viktigt meddelande till allmänheten, flyglarm och gaslarm kan du få på Krisinformation.se eller på MSB.se.

Inventering av skyddsrum pågår

Hösten 2021 inledde lokalförvaltningen en inventering av skyddsrummen som nu intensifierats med anledning av rådande läge. Våra kundförvaltningars säkerhetsavdelningar har fått information om hur inventeringen går till. Verksamheterna har skyldighet att göra skyddsrummen tillgängliga för fastighetsägaren. Inventeringen genomförs av lokalförvaltningens upphandlade avtalspart Brixley.