Lokaler i staden

Anläggningsskötare brandlarm

Brandlarm skyddar liv och egendom. För att säkerställa larmets funktion behöver det kontrolleras. Kontroller utförs av både av verksamhetens anläggningsskötare eller larmansvariga och lokalförvaltningen, beroende på kontrolltyp.

Verksamheten ansvarar för att utse två personer till anläggningsskötare eller larmansvariga. Har verksamheten ett automatiskt brandlarm utses två anläggningsskötare. Har verksamheten ett kombilarm (till exempel vissa förskolor) utses två larmansvariga.

Läs mer om din uppgift som anläggningsskötare eller larmansvarig genom att klicka på rubrikerna 'Din uppgift som anläggningsskötare' eller 'Din uppgift som larmansvarig' i vänsterkolumnen eller längst ner på sidan.

Har du frågor kring din specifika anläggning? Kontakta kundtjänst 031-365 0 365

Vill du anmäla dig till anläggningsskötarutbildning? Ta kontakt med Annelie Segerblad antingen via telefon eller via mail.

Utbildning - praktik

Behöver du utbildning på din specifika anläggning? Kontakta vår kundmottagning på 031-365 0 365 så beställer vi en praktisk genomgång av ditt larm på plats, av entreprenören. Du behöver ange ditt anläggnings-id och larmadress till oss. Lokalförvaltningen står för kostnaden av genomgången. Uteblir man från bokad utbildningsgenomgång kommer verksamheten att debiteras kostnaden för utbildningen. Som beställare behöver man tillse att man är nåbar när entreprenören hör av sig för att boka tid, annars kan man som verksamhet bli debiterad för administrationskostnader. 

Registrering för behörighet

Anläggningsskötare och larmansvariga anmäls till lokalförvaltningen för behörighet. Du behöver ange ditt anläggning-id och larmadress vid kontakt, så att vi vet vilken anläggning det gäller. Du hör av dig till vår kundmottagning på 031-365 0 365 för att registrera ny behörighet. 

Fel på larmet?

Vid fel på larmet - ring alltid lokalförvaltningens kundmottagning på 031-365 0 365.

Lokalförvaltningen kontrollerar:

Följande kontroller utförs av lokalförvaltningen eller av larmfirma som lokalförvaltningen anlitar:

Kombilarm: Servicekontroll (en gång/år)

Automatiskt brandlarm: Ett av kvartalsproven per år görs samtidigt med det årliga servicebesöket och revisionsbesiktning

Frågor & svar om brandlarm och anläggningsskötare

Här svarar vi på dina frågor om brandlarm och anläggningsskötare.

Din uppgift som anläggningsskötare

Som anläggningsskötare (automatiskt brandlarm) ansvarar du för att återställa fel, till- och frånkopplingar, månadsprov och kvartalsprov.

 

Sidansvarig: Annika Gripencreutz, Utvecklingsledare - Säkerhet och Beredskap

Din uppgift som larmansvarig

Som larmansvarig (kombilarm) ansvarar du för kvartalsprov av larmöverföringen till räddningstjänsten.

Nyheter

Anläggningsskötare Brandlarm

Varje verksamhet som har ett direktkopplat brandlarm med räddningstjänståtgärd ska ha två anläggningsskötare utsedda. Att vara anläggningsskötare innebär ett visst ansvar och man ska erbjudas erforderlig utbildning för att kunna genomföra sitt uppdrag. Som fastighetsägare erbjuder vi en genomgång av respektive anläggning för utbildade anläggningsskötare. En anläggningsskötarutbildning bokar du hos Räddningstjänsten Storgöteborg. Genomgång av brandlarmsanläggningen för anläggningsskötare bokar du på sakerhet@lf.goteborg.se.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om brandlarm och anläggningsskötare. Klicka här.

2022-02-01

Utbildning för anläggningsskötare 

Räddningstjänsten Storgöteborg har mött stadens behov och tillhandahåller anläggningsskötarutbildning brandlarm, inom kommunkonceptet. Det är varje verksamhet som har ansvar för att tillsätta och tillse resurs för utbildning av anläggningsskötare.

Anmälan görs till utbildningsplanerare Annelie Segerblad antingen via telefon eller via mail.


${loading}