Lokaler i staden

Säkerhet

Här hittar du bland annat information om hur du kan jobba systematiskt med ditt brandskydd, vad som ingår i ditt uppdrag som anläggningsskötare och vad du kan göra för att skydda din verksamhet mot skador.

Har du frågor? Kontakta oss på sakerhet@stadsfast.goteborg.se

Anläggningsskötare brandlarm

Har du ett automatiskt brandlarm eller kombilarm i din verksamhet? Här hittar du information om ditt uppdrag som anläggningsskötare eller larmansvarig.

Skadeförebyggande arbete

Behöver du goda råd och tips på hur du kan skydda din verksamhet mot brand och andra skador? Här hittar du information om hur du kan förebygga skador i din verksamhet

Skyddsrum

Stadsfastighetsförvaltningen förvaltar cirka 250 av de drygt 4500 skyddsrum som finns i Göteborg. Här kan du läsa mer om skyddsrummen och hur de används.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att du på ett organiserat sätt planerar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i din egen verksamhet. Här hittar du arbetsmaterial, frågor & svar samt goda råd och tips.

Brand- och säkerhetsutbildningar för din personal

Nu kan du boka brand- och säkerhetsutbildningar för din personal på webben. Räddningstjänsten Storgöteborg erbjuder följande utbildningar i samarbete med stadsfastighetsförvaltningen och Göta Lejon:

  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  • Brandkunskap
  • Utrymningskunskap
  • Föreståndare brandfarlig vara - mindre omfattning.

Klicka här för bokning och mer information.

2022-02-01

Varje verksamhet som har ett automatlarm med räddningstjänståtgärd ska ha två anläggningsskötare utsedda från verksamheten. Som anläggningsskötare ska du erbjudas grundutbildning som anläggningsskötare för att kunna genomföra ditt uppdrag. Den bokar man hos Räddningstjänsten. Stadsfastighetsförvaltningen erbjuder möjligheten till praktisk genomgång av brandlarmsanläggningen till alla utbildade anläggningsskötare. Den bokar man genom vår kundmottagning. 

${loading}