Information till våra kunder

Här publicerar lokalförvaltningen information till våra kunder om hur spridningen av det nya coronaviruset påverkar vårt arbete.

Då kan arbete utföras på boenden med besöksförbud

Med anledning av covid-19 råder försiktighet vid besök för att åtgärda serviceanmälningar på Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden och boenden med särskilt stöd. De boende är personer som tillhör en riskgrupp och är extra känsliga för smitta. Men ibland behöver det göras underhåll eller reparation på boendet. 

När kan vi utföra underhåll och reparationer?  

Nu har det generella besöksförbudet på särskilda boenden hävts, och vi kan jobba som vanligt förutom att vi följer de åtgärder som respektive boende har för besökare vad gäller rekommendation att bära ansiktsmask, visir och att hålla avstånd. Självklart jobbar vi bara om vi är helt friska och fria från symptom på förkylning.

Besiktning av lägenheter där det vårdats personer med covid-19   

Punktdesinfektion och städning görs med rengörings- och desinfektionsmedel i samband med att lägenheten töms. Vid besiktningen ska lägenheten vara tom på boende och städningen gjord.   

Ta kontakt med ansvarig enhetschef på boendet och kom överens när det är lämpligt att genomföra besiktning. Detta för att möjliggöra för personalen att anpassa verksamheten så att du undviker träffa övriga personer som bor på boendet.  

Vad behöver jag tänka på inför, under och efter mitt besök?  

Du som besöker ett vård- och omsorgsboende får inte ha förkylningssymptom eller känna dig sjuk på andra sätt.   

Covid-19 smittar främst genom skvätt och stänk från kroppsvätskor som hamnar i ögon, näsa och mun. Därför är det viktigt att tvätta händerna och inte röra sig i ansiktet, precis som när du rör dig i övriga samhället.   

Tänk också alltid på;  

  • håll avstånd till de boende  
  • hosta och nysa i armvecket  
  • undvika att röra dig i ansiktet  
  • tvätta händerna med tvål och varmt vatten före och efter ditt besök eller använd handsprit.  

Rutin för skyddsutrustning och lokalvård från Västra Götalandsregionen är den vi följer.

Här finns informationen sammanställd i en pdf.

Här hittar du stadengemensam information om corona

 

Kontaktinformation

Kontakta vår kundmottagning

031-365 0 365