Lokaler i staden

Frågor & Svar om övernattning

Här svarar vi på dina frågor om övernattning i våra skolor.

"- Diskmaskinen har gått sönder! Vi har 200 ungdomar som ska ha mat under cupen - vem ska fixa den?"
Felanmälan på fastighet görs på 031-365 0 365

"-Är verkligen övernattning godkänd i skola?"
När man i samband med cuper och andra evenemang övernattar i en skola så räknas det som tillfällig övernattning och då finns det lättnader i regelverket vad gäller brandteknisk avskildhet. Man behöver genomföra vissa åtgärder vilka kan bidra till att man kan genomföra övernattningar i en fastighet som egentligen inte har det som huvudsyfte. Om övernattningen är av permanent karaktär så är den inte godkänd i en skola.

"-Vem godkänner brandskyddet?"
Lokalförvaltningen genomför årligen en inventering av alla skolor och de ytor där övernattning ska ske med hjälp av en brandingenjör ifrån vår avropade avtalspart. Brister åtgärdas innan lokalen är godkänd att sova i, i enighet med räddningstjänstens PM för tillfällig övernattning.

Har du en fråga som inte finns med här? Kontakta oss på sakerhet@lf.goteborg.se

 

Nyheter

${loading}