Lokaler i staden

Brand & Säkerhet

För skolor som används för övernattning gäl­ler samma brandskyddsregler som vid hotellverksamhet. Detta innebär bl.a. att det ska finnas:

  • rökdetektor och larmdon i varje sovsal
  • utrymningsplan i varje sovsal
  • belysta utrymningsskyltar
  • två utrymningsvägar från korridorer

Dessutom ska dörrar till sovsalar vara tätade så att rök inte kan sila igenom.

Lokalförvaltningen kontrollerar varje år att dessa krav uppfylls. Alla lokaler som är godkända för övernattning är märkta med en liten skylt ”H Inkvartering”. Endast lokaler som är märkta på detta sätt får användas för övernattning.

I Räddningstjänstens PM kan du läsa mer om vilka brand- och säkerhetskrav som gäller vid tillfälliga övernattningar. Klicka här.

Nyheter

${loading}