Lokaler i staden

Tips innan du flyttar in

När det är dags att flytta in

Projektledaren berättar när det är dags för er att flytta in – tänk på att ha med inflyttningskostnaden i budgeten för inflyttningsåret.
I god tid före inflyttningen behöver ni ordna följande saker:

  • Skaffa abonnemang för telefoni, tv och IT
  • Utrymningsplaner, andra informations- och orienteringsskyltar ute och inne
  • Utse en anläggningsskötare för brandlarm
  • Anmäla till miljöförvaltningen att verksamheten flyttar till en ny eller förändrad lokal
  • Beställa brandsläckare
  • Beställa sopkärl och skaffa abonnemang för sophämtning
  • Köpa in material för snöskottning och halkbekämpning
  • Ta emot nycklar och taggar och sätta upp ett låsschema

Hyresgästpärm

Senast på inflyttningsdagen har vi en genomgång tillsammans och då får ni också en brukarpärm med information om hur ni hanterar olika funktioner i lokalerna. Läs mer om hyresgästpärmen här.

${loading}