Ramprogram för förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och BmSS

Göteborgs Stads ramprogram är riktlinjer, hjälp och rekommendationer för hur förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och bostäder med särskilt stöd ska byggas. På denna sida hittar du länkar till ramprogrammen för förskole- och skolbyggnader, vård- och omsorgsboenden samt bostäder med särskild service (BmSS).

Här hittar du de senaste versionerna av ramprogrammen. Under rubrikerna nedan kan du läsa mer om programmen.