Konceptlösning för Boende med Särskilt Service

Koncept BmSS ska ses som ett stöd till bland annat enhetschefer från verksamheten, arkitekter, projektörer, projektledare, byggherrar, entreprenörer vid planering av nya bostäder med särskilt service. Målet med konceptet är att dokumentet ska fungera som ett hjälpmedel vid planering av BmSS. På den här sidan hittar du rapporten för Koncept BmSS samt en fil som innehåller modellerna i konceptet.

Tillsammans med Ramprogram för bostad med särskilt service ska den ge god inblick i väsentliga aspekter, behov och kvaliteter på ett BmSS. Ramprogrammet beskriver vad ett boende ska innehålla och konceptet innehåller exempel på hur detta ska lösas. Genom att visa ett flertal tydliga exempel på hur man yt- och funktionsmässigt kan lösa ett BmSS kan konceptet underlätta arbetet, bespara tid och säkerställa kvaliteten på nya projekt. Konceptlösningarna bygger på befintliga ramprogram samt tekniska krav och anvisningar (TKA) och ska användas i förstudier och tidiga skeden av nybyggnads- och större ombyggnadsprojekt. 

Rapport-Koncept-BmSS.pdf

Typlösningar_BMSS.dwg

Typ lgh förhöjd tillgänglighet.dwg