Konceptlösning för äldreboenden

Koncept Äldreboende ska ses som ett stöd till bland annat enhetschefer från verksamheten, arkitekter och projektledare vid planering av nya äldreboenden. Målet med konceptet är att det ska fungera som ett hjälpmedel vid planering av äldreboenden. På den här sidan hittar du rapporten för Koncept Äldreboende samt en fil som innehåller modellerna i konceptet.

Tillsammans med Ramprogram för lokalutformning av äldreboende i Göteborgs Stad ska Koncept Äldreboende ge en god inblick i väsentliga aspekter, behov och kvaliteter på ett äldreboende. Ramprogrammet beskriver vad ett boende ska innehålla och konceptlösningen innehåller exempel på hur utformningen av äldreboenden kan lösas på ett övergripande sätt. Genom att visa ett flertal exempel på hur man kan planera ytor och funktioner ska rapporten och modellerna underlätta arbetet, bespara tid och säkerställa kvaliteten på nya projekt. Konceptlösningarna bygger på befintliga ramprogram samt tekniska krav och anvisningar (TKA) och ska användas i förstudier och tidiga skeden av nybyggnads- och större ombyggnadsprojekt. 

Rapport-Koncept-Äldreboende.pdf

ABO_typlagenheter.dwg