Koncept för Äldreboende och Boende med Särskild Service

På denna sida hittar du rapporter och filer om våra konceptlösninar för boende med särskild service och äldreboenden för Göteborgs Stad. Konceptlösningarna bygger på befintliga ramprogram samt tekniska krav och anvisningar (TKA) och ska användas i förstudier och tidiga skeden av nybyggnads- och större ombyggnadsprojekt.