Lokaler i staden

Planera och bygga för din verksamhet

Så här går byggprocessen till

Här hittar du information om hur det går till att planera och bygga er nya lokal. Du får också reda på i vilka skeden din verksamhet kan vara med och påverka utformningen av din nya eller ombyggda lokal, konstnärliga utsmyckning eller utemiljö.

Ramprogram

Här kan du läsa om ramprogrammen för förskole- och skolbyggnader, äldreboenden och bostäder med särskild service (BmSS).

Koncept

Här hittar du våra konceptlösningar för äldreboenden och boende med särskild service (BmSS).

Gränsdragningslista byggprojekt

Är du osäker på om din verksamhet ska bekosta exempelvis solavskärmning, larm och låstaggar i byggprojektet?  
I Gränsdragningslistan för byggprojekt hittar du information om vilken verksamhet som betalar för vad.
 

Tips innan du flyttar in

Här hittar du praktiska tips på saker din verksamhet måste tänka på och förbereda innan det är dags för inflyttning. Här finns även information om hyresgästpärmen som din verksamhet får när ni flyttar in.


${loading}