Modellförskolan Grönskan - Samvaro och rum för fantasi och skapande

Hållbarhet, funktionalitet och delaktighet har varit grundpelare när lokalförvaltningen tagit fram en modell för hur stadens förskolor kan byggas, så att de fungerar på bästa sätt för både barn, personal och förvaltare.

Mikael Iselow, som är utvecklingsledare på lokalförvaltningen, startade utvecklingsprojektet, tillsammans med pedagoger, chefer, planerings- och utvecklingsledare från staden under 2015, och nästa år byggs den första förskolan i Lillhagsparken med Grönskan som förebild.

Hjärta, samvaro & ekologi
Idén bygger på en central del – hjärtat – med kök och gemensamma ateljéer för varje våningsplan. Kring detta byggs flyglar i ett eller två plan med god kontakt mellan alla delarna av förskolan för att skapa en bra samvaro i lokalerna. 
- Vi har kommit fram till en kompakt form med olika moduler som kan varieras med 6, 8, 10 eller 12 avdelningar beroende på behovet i området och tomtens förutsättningar. Modellen gör att tiden från beställning till färdig byggnad blir kortare än idag och det blir även enklare att beräkna kostnaderna, berättar Mikael
Förskolorna har ekologisk profil med en grön utemiljö där barnen kan bygga kojor och själva skapa sina lekar med naturen som lekredskap. Förskolorna kommer även att ha gröna tak.

Utrymme för medskapande

Mellan avdelningarna finns upplevelserum, en slags digital ateljé, där barnen kan leka med ljud, ljus, färg och form eller sätta upp sin egen föreställning inför publik. Där utanför finns ett allrum med en fantasi- och förvaringsvägg med kojor att krypa upp i, något som är ett signum för Grönskan. Här finns också en koja där du kan kika direkt in i förskolans kök.

Gemensam utveckling av modellen
Projektgruppen har bestått av 15 personer från olika delar av staden som genom workshops, möten och studiebesök kommit med idéer och önskningar som bidragit till utvecklingen av modellen.
- Det framkom tydligt att det var viktigt att rummen har många funktioner men också att det finns kontakt mellan olika rum, så att du kan känna gemenskap även om du inte vill delta i samma aktiviteter som andra just för tillfället. Även kontakten mellan inne- och utemiljö betonades och det har vi tagit vara på när vi utvecklat modellen, säger Mikael.

Promenera runt i Grönskans VR-modell
Tillsammans med Liljewall Arkitekter har vi tagit fram en VR-modell för smartphone och padda så att du kan promenera runt i modellen eller klicka dig runt i förskolan Grönskans olika miljöer. Vill du testa så kontakta mikael.iselow@lf.goteborg.se så får du hjälp att ladda ner modellen.  

Navigera runt i 3D-modellen på egen hand
På webbplatsen Sketchfab hittar du en modell av Grönskan där du kan navigera runt i de olika rummen på egen hand. Modellen fungerar med Google Cardboard som finns att köpa för ca 50 kr.

Kontaktinformation

Vill du veta mer om modellförskolan Grönskan, kontakta: mikael.iselow@lf.goteborg.se