Kurslitteratur

Den obligatoriska litteraturen på kursen är Boken om pedagogerna, Anna Forsell 2011 och Skolans nya rum, Suzanne de Laval 2017. Som inspiration inför föreläsningar och fältarbete finns nedan en lista med referenslitteratur i PDF-format.

Att äga sin process
Better spaces for Learning