Arkitektur och lärande - förskolans och skolans inne- och utemiljö som arena för lärande och utveckling

Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande – IPKL erbjuder tillsammans med Lokalförvaltningen i Göteborg och SKL en uppdragsutbildning i arkitektur och lärande 7,5 poäng. Under kursen kommer vi att studera didaktik, arkitektur, utomhuspedagogik, scenario för framtidens lärande och hur barn och unga kan bli delaktiga i utvecklingen av sin lärmiljö.

Innehåll

I kursen föreläser Tomas Kroksmark, Professor Högskolan i Jönköping, Anna Törnquist, Arkitekt, Carl Heath, Forskare RISE Interactive, Suzanne de Laval, Arkitekt och teknologie doktor Arkitekturanalys Stockholm och Kristina Thorshag, Forskare, Göteborgs universitet.

Kursen är tänkt som ett inspirerande möte mellan pedagoger, arkitekter, ledare och alla som planerar, bygger och ska verka i framtidens skola och förskola.
Vi kommer att varva föreläsningar med praktiska workshops i t ex design, storyline och utemiljöns pedagogik samt exempel hämtade från kursdeltagarnas egna verksamheter.

Vi träffas på Pedagogen i Göteborg ca en torsdag i månaden mellan kl 10.00 -16.00.
Totalt åtta kursdagar under 2017/2018.

Kursprogram 2017/2018

21 september

Didaktikens rum - igår, idag och i framtiden
Tomas Kroksmark, Professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
Workshop - Gåtur - metod för delaktighet
Digitala verktyg för berättande

12 oktober

Väggarnas koreografi och våra framtidsutmaningar

Anna Törnquist, Arkitekt SAR/MSA
Workshop - Virtual reality för ökad delaktighet 

9 november

Design för lärande i fysiska och digitala rum

Carl Heath, Senior Researcher, RISE Interactive

Workshop - Personcentrerad design
Carl Heath, Senior Researcher, RISE Interactive 

30 november

Den fysiska miljöns betydelse för lärande och lek, barn och ungas delaktighet

Suzanne de Laval Arkitekt SAR/MSA och teknologie doktor.
Workshop - Att äga sin process 

25 januari

Utemiljön som språngbräda till kreativa lärprocesser

Kristina Thorshag, Master of Science in Outdoor Pedagogy
Workshop - Utomhuspedagogik 

22 februari


Det framtida landskapet för lärande

Åke Westh, konsult
  

Ett urval av Liljewalls skolor

Stefan Östman, arkitekt

Workshop - Att äga sin process

Pernilla Ankarberg  

24 maj

Utan värden finns det bara kostnader - och vi har ingen kompass

Att leda lysande lärmiljöprojekt.
Föreläsare Ante Runnquist

Kontaktinformation

Vill du veta mer, kontakta