Utbildningsförvaltningen

När du har frågor eller önskemål

- om verksamhetsförändringar eller större åtgärder och andra frågor, om bland annat underhållsåtgärder på lång sikt, kontakta din förvaltare:

Jan Landqvist
Telefon: 031-365 07 51
jan.landqvist@lf.goteborg.se

När du har synpunkter

- på hur vi handlagt din felanmälan/ärende eller när du vill ge oss feedback, kontakta ansvarig enhetschef:

Centrum, Majorna/Linné

Ingvar Berglund
Telefon: 031-365 06 48
​ingvar.berglund@lf.goteborg.se

Örgryte/Härlanda/Lundby

Mats Eugensson
​Telefon: 031-365 03 07
mats.eugensson@lf.goteborg.se

Hisingen

Carlos Munoz Gallardo
Telefon: 031-365 06 40
carlos.munoz.gallardo@lf.goteborg.se

Västra Göteborg

Ingvar Berglund
Telefon: 031-365 06 48
​ingvar.berglund@lf.goteborg.se

Angered/Östra Göteborg

Masoumeh Petterson
Telefon: 031- 365 05 53
​masoumeh.pettersson@lf.goteborg.se