Socialförvaltningen Sydväst

När du har frågor eller önskemål

- om verksamhetsförändringar eller större åtgärder och andra frågor, om bland annat underhållsåtgärder på lång sikt, kontakta din förvaltare:

Susanna Plan
Telefon: 031-365 02 67
susanna.plan@lf.goteborg.se

När du har synpunkter

- på hur vi handlagt din felanmälan/ärende eller när du vill ge oss feedback, kontakta ansvarig enhetschef:

Ingvar Berglund
Telefon: 031-365 06 48
​ingvar.berglund@lf.goteborg.se